Achtergrondinformatie over de Ecophon Acoustic Calculator

De parameters zijn gedefinieerd in ISO 3382 deel 1 en 2.De Sabine-formule wordt gebruikt voor het berekenen van nagalmtijden onder de aanname van een diffuus geluidsveld. De nagalmtijden die door de Sabine-formule worden gegeven, worden gebruikt om de spraakverstaanbaarheid en de geluidssterkte onder diffuse omstandigheden te schatten.

In ruimtes waar het grootste deel van de absorptie zich in het plafond bevindt, bijvoorbeeld een verlaagd geluidsabsorberend plafond, is de aanname van een diffuus geluidsveld niet geldig en wordt niet voldaan aan de aannames voor de Sabine-formule. In deze calculator wordt voor dit type ruimte een speciaal voor ruimtes met geluidsabsorberende plafonds aangenomen model gebruikt.

De basisideeën achter het model worden gepresenteerd in [1]. Voor ruimtes waar het dominerende deel van de geluidsabsorptie te wijten is aan het geluidabsorberende plafond, geeft het niet-diffuse model schattingen van T20, C50 en G die beter overeenkomen met gemeten waarden, dan schattingen op basis van de formule van Sabine.

Over het algemeen geven de Sabine-berekeningen in ruimtes met akoestische plafondbehandeling kortere nagalmtijden in vergelijking met wat daadwerkelijk wordt gemeten.

Stellingen met betrekking tot de berekeningen 

Wanneer niet-diffuse berekeningen en wanneer Sabine berekeningen?

Voor alle gevallen met een volledig absorberend plafond worden zowel Sabine- als niet-diffuse berekeningen uitgevoerd. Een volledig geluidsabsorberend plafond betekent een dekkingsbereik van minimaal 85% van het plafondoppervlak. Soffit verwijst naar het oppervlak boven het verlaagde plafond.

Wanneer het plafonddekkingsbereik minder dan 85% is, wordt alleen Sabine-berekening uitgevoerd.

Berekeningen met vrijhangende units of baffles worden alleen uitgevoerd met de Sabine-formule aangezien het niet-diffuse model voor deze gevallen niet van toepassing is.

Meubilair en akoestische wandpanelen

De berekeningen houden alleen rekening met het totale oppervlak van de wandabsorbers die aan de ruimte zijn toegevoegd. Het akoestische effect van meubels wordt gekwantificeerd in het meting equivalent scattering absorption area Asc

 

 

Wat wordt berekend?

Nagalmtijd T20 (s), Spraakhelderheid C50 (dB) en Geluidssterkte G (dB) worden berekend voor zowel diffuse als niet-diffuse omstandigheden. De parameters zijn gedefinieerd in de normen ISO 3382 deel 1 en 2. De berekende waarden zijn schattingen van wat kan worden verwacht van metingen wanneer de gemeten parameters worden verdeeld over het vloeroppervlak.

Hoe zit het met wandabsorbers?

Wat betreft wandabsorbers, de berekeningen houden alleen rekening met de totale oppervlakte van de aan de ruimte toegevoegde wandabsorbers. Er is geen rekening gehouden met de verdeling op de verschillende wanden.

Hoe zit het met het verlaagde plafond?

Aangenomen wordt dat het systeemplafond altijd evenwijdig aan de vloer is. In het geval van een schuin plafond wordt een gemiddelde montagehoogte berekend.

Hoe zit het met meubels en andere interieurelementen?

Het akoestische effect van meubels wordt gekwantificeerd in de maat equivalent verstrooiing absorptieoppervlak Asc. Er worden waarden gegeven voor meubelconfiguraties die overeenkomen met weinig, normale en drukke inrichting.

Hoe zit het met ondergrondabsorptie?

De beperkte keuze in ondergrondabsorptie voor wanden, vloer, ramen en deuren worden ingegeven door de relatief geringe invloed van deze absorptie ten opzichte van de invloed van het geluidsabsorberende plafond, wandabsorbers en meubelen. Het geselecteerde materiaal dekt wat men in de praktijk tegenkomt.

Hoe zit het met de oplossing voor extra laagfrequente absorptie?

De Ecophon Extra Bass is een ingekapseld lichtgewicht glaswolproduct voor plaatsing boven een verlaagd plafond waardoor de laagfrequente absorptie wordt verbeterd. Onze aanbeveling is dat een dekking van 50% voldoende is voor bevredigende resultaten. In de berekeningen wordt echter uitgegaan van een dekking van 100%. 

Hoe zit het met de luchtopname?

De vermogensdempingscoëfficiënt in lucht (m) is van EN 12354-6:2003 en voor 20° C en 50-70% vochtigheid.

Frequency (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

m (1/m)

0.0001

0.0003

0.0006

0.001

0.0017

0.0041

Meer over deze tool ?Erling Nilsson

Het model is ontwikkeld door Erling Nilsson, PhD, Acoustics Specialist bij Ecophon en Adjunct Professor bij de Department of Engineering Acoustics aan de Lund University.

Meer gedetailleerde informatie over het model vindt u hieronder in [1].

De ontwikkeling is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit van Denemarken (DTU) [2], [3].

 1) Nilsson E. Input data for acoustical design calculations for ordinary public rooms, ICSV24, July 2017, London

2) G. Marbjerg, J. Brunskog, C.-H. Jeong, and E. Nilsson, Development and validation of a combined phased acoustical radiosity and image source model for predicting sound fields in rooms, J. Acoust. Soc. Am. 138, 1457–1468 (2015).

3) Bakoulas Konstantinos, Optimization of an energy-based room acoustics model that considers scattering and non-uniform absorption, Master thesis, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, July, 2017