... / Expertise / Kennis akoestiek / Geluidsdrukniveau

Geluidsdrukniveau,geluidssterkte,geluidsniveau

Geluidsdrukniveau,geluidssterkte,geluidsniveau

Muziek is een mix van geluidsdruk en verschillende frequenties.

Wat is geluidsdruk? 

Geluidsdruk, of geluidsdrukniveau komt voort uit de drukverschillen in de lucht veroorzaakt door de geluidsgolven. Het laagste geluidsniveau die door mensen gehoord kan worden wordt de gehoorgrens genoemd. De hoogste druk die we kunnen doorstaan is de pijngrens.
Geluidsdruk of geluidssterkte op de pijngrens is een miljoen keer groter dan bij de gehoorgrens. 
 
Waarom gebruiken we een decibel schaal?
Om te voorkomen dat we met dergelijke grote getallen te maken krijgen, wordt er een compacte logaritmische schaal gebruikt uitgedrukt indecibel (dB). Hierbij heeft het laagste geluidsdrukniveau de waarde van 0 dB (de gehoorgrens) terwijl de pijngrens een waarde heeft van ongeveer 120 dB.
 
Wanneer de waarden samen worden gevoegd op de logaritmische schaal, verschilt het resultaat met de waarden van een lineaire schaal. Wanneer twee even sterke geluidsbronnen samen worden gevoegd, verdubbelt het geluidsdrukniveau niet maar neemt met 3 dB toe.
Top

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>