... / Expertise / Kennis akoestiek / Geluidsisolatie, enkelvoudig

Geluidsisolatie, enkelvoudig


Installaties in de ruimte tussen het bouwkundige en verlaagde plafond, zoals leidingen en buizen, kunnen ook lawaai veroorzaken. In dergelijke gevallen kan een geluidsisolerend verlaagd plafond worden gebruikt om het geluid in de onderliggende ruimte te reduceren tot acceptabele waarden.
 

Waarden geluidsisolatie, enkelvoudig

Laboratoriunmwaarde Rw overeenkomstig ISO 140-3 en ISO 717-1
Product Laboratory waarde Rw

Combison Duo A

32 dB

Combison Duo E

33 dB

Combison Uno A

27 dB

Combison Uno Ds

28 dB

Voor het bepalen van het geluidsniveau dat wordt opgewekt door een geluidsbron in de ruimte tussen het bouwkundige en verlaagde plafond, moeten de spectra van de geluidsisolatie van het verlaagde plafond en de geluidsbron zelf bekend zijn.

Top

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>