Ecophon - A Sound Effect On People / Expertise / Het Sundbyberg Onderzoek

Onderzoek naar het bereiken van een duurzame werkomgeving

Minder stress voor kantoormedewerkers in real-life studie

           

Ecophon en het Stress Research Institute in Stockholm voerden een uniek onderzoek uit in een echt kantoor naar het effect van geluid op mensen in open kantooromgevingen.

Het doel was om te zien hoe de plafondeigenschappen effect hebben op de gezondheid en productiviteit van de medewerkers en hun waarneming van verstoringen.

En het resultaat was duidelijk - een gezonde geluidsomgeving verbetert de arbeidseffectiviteit significant :

 • Minder verstoringen in het algemeen
 • Minder verstoring op korte afstand
 • Minder verstoringen op lange afstand
 • Minder stress

Een unieke opzet

Het onderzoek is uniek in zijn soort omdat:

 • het een studie betreft uitgevoerd in de echte praktijk terwijl dergelijke studies meestal worden uitgevoerd in gecontroleerde omstandigheden. Een praktijkstudie levert betere geloofwaardige resultaten aangezien ook de psychologische factoren worden meegenomen.*
 • de studie is gebaseerd op een cross over design gericht op twee verschillende controle groepen. Dezelfde resultaten werden binnen deze groepen waargenomen. 


De studie bestond uit
drie fasen:

   

Over het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd op twee verdiepingen van het gemeentehuis van Sundbyberg vlakbij Stockholm.

De etages waren virtueel identiek met dezelfde indeling, inrichting en hetzelfde aantal werkstations met mensen die gelijke taken uitvoeren.

Het plafond bestond uit geluidsabsorberende panelen met Articulatieklasse 190.

151 werknemers hebben deelgenomen aan het onderzoek.

   
     
 

Foto van het kantoor van Sundbyberg  
Bekijk meer foto's
 

 

 

1. Voorbereidingen van de geluidsomgeving

In het weekend voorafgaand aan het onderzoek werd de geluidsomgeving op de twee verdiepingen aangepast zonder medeweten van de medewerkers:

 • Op de 4e etage, werd de reeds goede geluidsomgeving verbeterd door het aanbrengen van wandabsorbers.
 • Op de 5e etage, werd de helft van de geluidsabsorberende plafondpanelen vervangen door harde, geluidsreflecterende panelen met minder akoestische kwaliteiten. 
 
 

2. Van beter naar slechter en vice versa

Na drie weken werden de geluidscondities tussen de verdiepingen gewisseld in het weekend toen er niemand aanwezig was.

 • De 4e etage, die in eerste instantie een goede geluidsomgeving had, werd veranderd naar een slechte geluidsomgeving. De absorberende wandpanelen werden verwijderd en het plafond werd vervangen door harde reflecterende panelen.
 • Op de 5e verdieping, werden de geluidscondities verbeterd door het opnieuw installeren van de hoogwaardige akoestische plafond- en wandpanelen.

 

 

3. Opnieuw veranderen van de akoestiek

Na drie weken, werd er opnieuw gewisseld, wat betekende dat:

 • De 4e etage weer terug ging naar een goede geluidsomgeving.
 • De 5e etage weer terug ging naar een slechte geluidsomgeving.
 


Comfort afstand

De akoestiek in de werkomgeving werd verschillende keren gemeten gedurende het onderzoek volgens de richtlijnen in ISO 3382-3. Op deze manier werd de comfortafstand van de medewerkers gemeten.

Het onderzoek toont aan dat mensen sterk worden beïnvloed door de geluidsomgeving in open kantooromge-vingen. In termen van comfortafstand, was er een duidelijk verschil in de mate van verspreiding van geluid:

De comfort afstand verbeterde met 35%  
op de etage met betere akoestiek.

 

 Waargenomen verstoring in het algemeen

De verbeterde geluidscondities resulteerden ook in een duidelijke vermindering in waargenomen verstoringen in het algemeen. Hetzelfde patroon werd op beide verdiepingen opgemerkt.

De middelste kolom (T2) toont de verbeterde en verslechterde condities.

 = Etage 4   = Etage 5

 
Mate van verstoring

Test perioden


Waargenomen verstoring op korte afstand

De studie toont een significante vermindering in waargenomen verstoringen op korte afstand met de verbeterde geluidscondities. Hetzelfde patroon werd op beide etages waargenomen, hoewel in verschillende mate.

De middelste kolom (T2) toont de verbeterde en verslechterde geluidscondities.


 = Etage 4   = Etage 5 

 
Mate van verstoring

Test perioden


Waargenomen verstoring op lange afstand

Er was een duidelijke vermindering van verstoring op lange afstand met de verbeterde geluidscondities.

De middelste kolom (T2) toont de verbeterde en de verslechterde geluidscondities.


 = Etage 4   = Etage 5 

   
Mate van verstoring

Test perioden
 

Waargenomen stress

De studie toonde ook aan dat de verbeterde geluidscondities leidden tot een significante vermindering van cognitieve stress.

De middelste kolom (T2) toont de verbeterde en verslechterde geluidscondities.


 = Etage 4   = Etage 5 

   
Mate van verstoring

Test perioden

Lees het volledige rapport

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Stress Research Institute in Stockholm onder leiding van Aram Seddigh, PhD, in Sundbyberg City Hall in het voorjaar van 2014. De resultaten werden gepubliceerd in het Journal of Environmental Psychology in September 2015.

Download het volledige rapport op www.sciencedirect.com

         
   

 

Het Stress Research Institute is een nationaal kenniscentrum gericht op stress reacties, slaap en gezondheid.

Het Instituut is onderdeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Stockholm.

 

   

 
*Dr Nigel Oseland is een  vooraanstaande omgevingspsycholoog en werkplekconsultant uit Engeland . Zijn studies van psychoakoestiek tonen aan dat psychologische factoren een groter effect hebben dan het geluid zelf.

Om deze reden dienen geluidsomgevingen en de effecten van veranderingen ervan in een ruimte te worden bestudeerd in echte kantooromgevingen.

Anders bestaat het risico dat de studie de factoren mist die het meest effect hebben.

 

 

Top

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>