Brandveiligheid

 


Hier vindt u informatie over veiligheidseisen voor brandwerendheid voor verlaagde plafonds, brandveilig ontwerpen en brandtesten en classificatie van producten.

Onderaan deze pagina vindt u een overzicht met Europese brandklassen voor Ecophon producten.

 

Brandveiligheidseisen voor verlaagde plafonds

De veiligheidseisen die voor de brandwerendheid van verlaagde plafonds gelden, verschillen per type ruimte en gebouw, waar het plafond moet worden geïnstalleerd. In de nationale bouwvoorschriften worden gedetailleerde richtlijnen gegeven. Er zijn echter twee algemene eisen die van cruciaal belang zijn voor het verlaagde plafond bij een beginnende brand en deze zouden "verplicht" moeten zijn voor alle ruimten:

 • Verlaagde plafonds dienen een te verwaarlozen effect op het brandproces en rookproductie te hebben. Hieraan wordt voldaan met een plafond, dat bestaat uit materialen en bekledingen die minimaal voldoen aan Euroklasse B-s1, d0.

 • Verlaagde plafonds dienen niet te breken of in te storten tijdens de eerste stadia van de brand, waarin evacuaties en reddingsoperaties worden uitgevoerd. Hieraan wordt voldaan als het plafondsysteem ongeveer 300ºC kan weerstaan (de warmtestraling van een rookgaslaag van 300ºC is wat een brandweerman in volle uitrusting kan weerstaan.)

Brandveiligheid in gebouwen

Het hoofddoel van het ontwerp van het gebouw ten aanzien van de brandveiligheid is om de gevolgen van de brand tot een minimum te beperken door:

 • voorkomen van persoonlijk letsel bij mensen
 • beperken van schade aan materialen en economische schade 

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fire

In een brandend gebouw is er een groot risico op persoonlijk letsel. Om een gebouw veilig te evaluceren tijdens een brand moet rekening gehouden worden met: 

 • toxische gassen die vrijkomen
 • zichtbelemmering
 • warmtestraling
 • temperatuur

Voor het garanderen van een veilige evacuatie, mag de temperatuur in de vluchtroutes waardoor mensen ontsnappen niet boven 80ºC komen.

De gehele brandveiligheid in een gebouw

De gehele brandveiligheid in een gebouw, met alle specifieke functies, is een complex geheel dat verschillende gebieden en interacties betreft: 

 • Gebouw, inclusief ontwerp, bouwelementen, materialen, binneninrichting en meubilair
 • Branddetectie en -alarmsystemen
 • Organisatie en praktijk van een evacuatie, bijv. in scholen en zorgcentra
 • Reddingspogingen van de brandweer
 • Blussen en beheersen van de brand gedeeltelijk door automatische brandblussystemen en gedeeltelijk met behulp van de actieve inzet van bijv. de brandweer

Deze aspecten vallen gewoonlijk onder de bouwverordeningen en verschillende normen. De bouwvoorschriften worden op nationaal niveau opgesteld en verschillen van land tot land. De normen kunnen op nationale (bijv. DIN, BS en ASTM) of internationale basis (EN- en ISO-normering) zijn.

Beschrijving van een brand in een ruimte

Een brand in een ruimte kan worden ingedeeld in verschillende stadia:

Het beginstadium

Het begin van een brand, het beginstadium, hangt af van de grootte van de brandhaard en de eigenschappen van de materialen of objecten die het betreft.

Het groeistadium

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fire

In het groeistadium neemt de omvang van de brand toe en kunnen ook andere voorwerpen in de nabijheid van de brandhaard ontbranden. Zelfs de bekleding van wanden, vloeren en plafonds in de nabijheid van de brandhaard kan ontbranden. Er komt steeds meer rook en warmte vrij en onder het plafond vormt zich een hete laag met brandgassen.

In het groeistadium is de brand plaatselijk. De brandeigenschappen van de bekleding van het oppervlak spelen een heel belangrijke rol bij de ontwikkeling van brand.

Vlamoverslag 

In het groeistadium kan een flashover (vlamoverslag) optreden. De intensiteit van de brand is op dat moment zo groot dat de brand niet langer plaatselijk blijft, maar alle brandbare materialen in de kamer beïnvloedt. Er komt veel hitte vrij en de vlammen slaan uit ramen en deuropeningen.

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of fire

Vlamoverslag treedt gewoonlijk op als de brandgassen in de ruimte 500-600ºC worden. De warmtestraling van de laag brandgassen is op dit moment zo hoog dat alle ontbrandbare materialen in de ruimte vlamvatten.

Een flashover kan al een paar minuten na aanvang van de brand optreden, maar kan ook worden vertraagd of voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een ruimte met weinig ontbrandbare meubels en bekleed met een materiaal dat een te verwaarlozen bijdrage levert aan de brandontwikkeling.

Na de flashover bereikt de brand haar hoogtepunt en is volledig ontwikkeld. De duur en intensiteit van de brand hangen nu vooral af van de luchtaanvoer en de calorische waarde van de brandhaard, d.w.z. de aanwezigheid van brandbare materialen

De dooffase

De dooffase is de fase waarin de brand dooft.

 

 

Testen en classificeren van producten

Testen op brandveiligheid

De methodes voor het testen van brandveiligheid zijn zo ontworpen dat ze de verschillende stadia van brand nabootsen. Dat betekent dat testen op de bekleding van het oppervlak worden uitgevoerd met behulp van brandhaarden die het begin- en groeistadium van de brand simuleren. Deze testmethodes, ook wel "brandgedrag"-testen genoemd, hebben als doel de bijdrage te bepalen van producten en materialen aan het begin van een brand als het gaat om:

 • Brandvoortplanting
 • Vlamuitbreiding
 • Warmteafgifte
 • Rookproductie
 • Optreden van brandende druppels/deeltjes

Normaalgesproken worden "brandgedrag"-testen op kleine of middelgrote schaal uitgevoerd. 

Testen brandwerendheid

Complete bouwelementen (deuren, vloerconstructies, scheidingswanden, enz.) die worden gebruikt voor het scheiden van brandcompartimenten worden getest op het vermogen een volledig ontwikkelde brand te weerstaan. Deze testen worden "testen op brandwerendheid" genoemd en worden op ware grootte uitgevoerd. De temperatuur in de oven volgt de zogenaamde "standaardbrandcurve". Deze is ontworpen om een volledig ontwikkelde brand na te bootsen. De onderzochte eigenschappen zijn:

 • Isolatie (vermogen de warmteoverdracht te verminderen)
 • Branddoorslag (vermogen lekkage van vlammen en hete gassen te voorkomen)
 • Draagcapaciteit

Bouwelementen die brandwerend zijn wat betreft branddoorslag en isolatie worden gebruikt om te voorkomen dat de brand zich verspreidt tussen brandcompartimenten

 

Het Europese systeem - Euroklassen

Er is een test- en classificatiesysteem voor oppervlaktebekledingen en materialen op brand in Europa. Dit systeem heeft de naam Euroklasse.

In totaal zijn er 39 Euroklassen, verdeeld over 7 niveaus: A1, A2, B, C, D, E en F. Hierbij staat A1 gelijk aan het beste en F staat gelijk aan niet-geclassificeerde materialen.

De meeste hoofdklassen omvatten ook een aanvullende classificatie met betrekking tot de rookontwikkeling en de aanwezigheid van brandende druppels en deeltjes.

De rookklassen zijn: s1, s2 en s3, hierbij is s1 de beste klasse.

De klassen voor brandende druppels en deeltjes zijn d0, d1 en d2, waarbij d0 de beste ist. 

 

Functional demands, Fire safety

1 = Hoofdklasse

2 = Rookproductie

3 = Optreden van brandende druppels/deeltjes

  

In onderstaande tabel de Euroklassen volgens classificatie EN 13501-1 Brandclassificatie van constructie- en bouwelementen - Deel 1 Classificatie aan de hand van testgegevens van de reacties op de brandgedragstesten.

 

Euroklassen
A1    
A2-s1,d0
A2-s1,d1
A2-s1,d2
A2-s2,d0
A2-s2,d1
A2-s2,d2
A2-s3,d0
A2-s3,d1
A2-s3,d2
B-s1,d0
B-s1,d1
B-s1,d2
B-s2,d0
B-s2,d1
B-s2,d2
B-s3,d0
B-s3,d1
B-s3,d2
C-s1,d0
C-s1,d1
C-s1,d2
C-s2,d0
C-s2,d1
C-s2,d2
C-s3,d0
C-s3,d1
C-s3,d2
D-s1,d0
D-s1,d1
D-s1,d2
D-s2,d0
D-s2,d1
D-s2,d2
D-s3,d0
D-s3,d1
D-s3,d2
E
 
 
E-d2
 
 
F
 
 

 

 De onderstaande grafiek toont de relatie tussen brandproces en de brandklassen

Functional demands, Fire safety

 1. Temperatuur
 2. Vlamoverslag
 3. Begin
 4. Groei
 5. Volledig ontwikkeld
 6. Afname
 7. Tijd
 8. Euroklassen
 9. Klassen voor brandwerendheid

 

 

Europese brandklassen voor Ecophon producten

 Klasse

 Ecophon producten

A2-s1,d0

     

Access

Advantage

Akusto

Combison

Focus

Gedina

Hygiene

Master

Sombra

Super G

 

 

 

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>