Ecophon - A Sound Effect On People / Over Ecophon / Mechanische eigenschappen

Mechanische eigenschappen

Functional demands icon Hier vindt u mechanische eigenschappen inclusief draagvermogen en algemene richtlijnen voor Ecophon plafonds en ophangsysteem. 

 

Draagvermogen - draagconstructie

De mobiele belasting, zowel statisch als dynamisch, waaraan het verlaagde plafond kan worden onderworpen,  is afhankelijk van de eisen voor breken en vervormen. Vervorming kan een vorm van doorbuigen of kromtrekken zijn.
Functional demands, Mechanical properties
Vervorming: getordeerd profiel

 

Breken
Het is van belang te voorkomen dat een plafond breekt of instort door overbelasting. Daarom wordt de aanbevolen maximaal toegestane belasting voor ieder plafondsysteem (zie de installatieschema's) berekend en bepaald met een extra veiligheidsmarge voor eventuele onvolkomenheden

De maximaal toegestane belasting is alleen van toepassing als het plafond compleet is en conform het installatieschema is geïnstalleerd. Met andere woorden, de beschreven producten moeten worden gebruikt en alle plafondpanelen moeten in de draagconstructie worden gemonteerd.

De profielen van de draagconstructie en hangers dragen bij aan de belastingscapaciteit en sterkte van het plafond, terwijl de plafondpanelen een belangrijke rol spelen bij het zijwaarts stabiliseren van de profielen. Dit is met name van belang als een profiel excentrisch wordt belast, wat vaak leidt tot kromtrekken. Dat betekent dat centrisch belasten altijd de voorkeur verdient. Zo is het bijvoorbeeld van belang lichtarmaturen en andere aanvullende componenten zo te installeren dat de belasting centrisch wordt overgebracht op de T-profielen.

Doorbuigen van de draagconstructie
Als de maximaal toegestane belasting van Ecophon plafondsystemen is bereikt, vormt verbuigen i.p.v. breken de doorslaggevende factor.

Functional demands, Mechanical properties
Een verlaagd T-profiel blootgesteld aan een belasting (F) geeft een verbuiging (f).
 

Een belasting op een profiel leidt altijd tot doorbuigen (f). Het doorbuigen is proportioneel met de belasting en sterk afhankelijk van de afstand (L) tussen de draagpunten. Als de belasting (F) verdubbelt, verdubbelt ook het doorbuigen. Het doorbuigen wordt echter ook groter als de afstand tussen twee draagpunten verdubbelt. Het doorbuigen bij een puntbelasting wordt bijvoorbeeld acht keer hoger.

In onderstaande tabel, met aanbevelingen voor Connect verlaagde systemen en de maximaal toegestane belasting van mobiele belasting, hebben wij rekening gehouden met de belangrijkste standaarden: ASTM C 635, DIN 18 168 en SS 81 51 13. De doorslaggevende factor is dat de vervorming beperkt moet blijven tot L/500. Een vervorming van circa L/400 is door het menselijk oog waar te nemen. De grens L/500 garandeert een plafond met een vlak uiterlijk.

Voorbeeld: Bij een overspanning van L=1200 mm is de toegestane doorbuiging 2,4 mm.
 

Aanbevolen veranderlijke belasting

De aanbevelingen zijn van toepassing op veranderlijke belastingen naast het eigengewicht van het verlaagde plafond. De veranderlijke belasting kan een puntbelasting zijn (lichtarmaturen, borden, enz.) die willekeurig aan het verlaagde plafond zijn gemonteerd, met een minimale tussenafstand van 1 meter. Als de hangers dichter bij elkaar zijn gemonteerd kan het plafond hogere toegestane mobiele belasting dragen dan is aangegeven in de tabel. Zwaardere belastingen moeten echter direct aan het bouwkundige plafond worden bevestigd.

Als de veranderlijke belasting wordt verdeeld over 0,36 m2 (600x600) of meer, kan de draagconstructie een belasting dragen die 65% hoger is dan de aanbevolen maximale veranderlijke belasting in de tabel. Dit geldt alleen als de veranderlijke belasting is bevestigd aan de draagconstructie. De veranderlijke belasting geldt natuurlijk ook voor de hangers en de bevestigingen.

Example: Een ingebouwd geïntegreerd armatuur (600x600 mm) met een gewicht van 7 kg kan in een Focus plafond worden ingebouwd, dat volgens de tabel een maximale veranderlijke belasting van 83 N (8,3 kg) kan dragen als het draagvlak 0,36 m2 of meer is.

 

Aanbevolen belasting

Ecophon plafondsysteem conform het bijbehorende installatieschema
Aanbevolen maximale nuttige belasting volgens vervorming (puntbelasting (F) 1 m onderlinge afstand)
Aanbevolen maximum nuttige belasting bij een groter oppervlak dan 0.36 m2, volgens vervorming (uniforme verspreide belasting (q) met 1 m onderling afstand)
Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Hygiene 20mm, Meditec, Super G Plus, Super G 20mm 
50 N (5 kg)
83 N (8,3 kg)
Focus XL1600 in corridors, Master, Super G 35mm, Hygiene 40 mm
40 N (4 kg)
66 N (6,6 kg)
Focus XL 1800 in corridors
20 N (2 kg)
33 N (3,3 kg)
Focus XL 2000 in corridors
10 N (1 kg)
16 N (1,6 kg)
 

De bovenstaande waarden gelden alleen onder deze voorwaarden:

 

  1. De maximum afstand van hoofdprofiel tot wand is aangegeven in de respectievelijke Installatieschema's. Als de afstand groter is bij de paspanelen is geen aanvullende belasting toegestaan tenzij er voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, b.v. extra ophangpunten voor de dwarsprofielen. Aangezien het hoekprofiel een deel van de belasting draagt is het belangrijk om de voorschriften te volgen m.b.t. de afstand tussen de bevestigingspunten. Kies geschikt bevestigingsmateriaal afhankelijk van het materiaal van de wand, b.v. oude gestucte stenen wanden kunnen fragiel zijn en moeten anders behandeld worden.
  2. De afstand van de lengtekoppeling tussen twee profielen tot het dichtstbijzijnde steunpunt niet groter is dan ¼ van de toegestane afstand tussen de hangers.  

 

Functional demands, Mechanical properties

De lengtekoppeling tussen twee profielen tot het dichtstbijzijnde steunpunt mag niet groter zijn dan ¼ van de afstand tussen de beide hangers.

 

Dat betekent dat de koppeling van de twee hoofdprofielen bij een afstand tussen de hangers van 1200 mm, minder dan 300 mm van het steunpunt moet zijn. Bovenstaande geldt alleen als de lading centrisch wordt overgebracht op de T-profielen.

 

 

Woordenlijst - belasting

 

Statische belasting

 

   

Het gewicht van het syteemplafond en het gewicht van de toegevoegde onderdelen bevestigd aan het plafond, bijvoorbeeld luidsprekers, ventilatieroosters, bewegwijzeringen enz.

 Dynamische belasting

 

   

Mechanische invloeden, bijvoorbeeld contact met ballen in sportzalen of de waterdruk op het plafond wat met behulp van hogedrukreiniging wordt schoongemaakt.

Eigen gewicht(g) 

 

   

Het gewicht van het plafondsysteem zelf (inclusief panelen, de totale draagconstructie met bevestigingsmiddelen). Dit is altijd een statische belasting 

Functional demands, Mechanical properties

Verlaagd T-profiel met veranderlijke belastingen.

Veranderlijke belasting

 

   

Alle belasting toegevoegd aan het eigen gewicht van het plafondsysteem. Veranderlijke belastingen kunnen statisch of dynamisch zijn.

  • Uniform verdeelde belasting (q) van lichtarmaturen, bewegwijzering, drukverschillen, enz.

  • Puntbelasting (F) van lichtarmaturen, bewegwijzering, inslagen (botsingen), reinigen, enz.

  • Normale krachten (N) door inslagen (botsingen), slijtage, reinigen en/of installatie belastingen

Ontwerpbelasting

 

   

Het eigen gewicht van het verlaagde plafond en de desbetreffende veranderlijke belasting waaraan het plafond blootstaat.

 

 

   

 

 

Draagvermogen – hangers en bevestigingen

De gekozen ophangingen en bevestigingen, zoals hangers, directe bevestigingssteunen, schroeven enz. moeten de ontworpen belasting (het eigengewicht van het verlaagde plafond en de actuele veranderlijke belasting) kunnen dragen met minimaal een factor drie voor de veiligheidsmarge tegen breken. Dat betekent dat de ophangingen en bevestigingen die voor het ondersteunen van het plafond worden gebruikt in staat moeten zijn een last van minimaal drie keer het gewicht waarvoor ze zijn bedoeld te dragen, zonder door te breken. Alle Connect verstelbare hangers en directe bevestigingsklemmen voldoen aan deze eis, mits de installatie conform de Ecophon installatieschema's is uitgevoerd en de maximale belasting van het plafondsysteem wordt gerespecteerd.

Het draagvermogen (maximaal toegestane belasting) van de Connect ophanging en bevestigingen staan vermeld in het hoofdstuk over de Connect draagconstructie en accessoires. De maximaal toegestane veranderlijke belasting en het vereiste minimale draagvermogen van de bevestigingen en de hangers voor elk plafondsysteem staat in de installatieschema's.

Voorbeeld: Voor Ecophon Master A is de maximaal toegestane veranderlijke belasting 40 N (4 kg). De minimale draagkracht van de hangers en bevestigingen mag niet kleiner zijn dan 160 N (16 kg), inclusief de veiligheidsmarge van minimaal factor drie tegen breken.

 

Draagvermogen - absorbers

Functional demands, Mechanical properties

De basisregel is dat de absorbers niet belast mogen worden. Lichtarmaturen, ventilatieroosters, enz. in het verlaagde plafond moeten worden ondersteund door het ophangsysteem of direct afgehangen aan het bouwkundig plafond.

De belasting van het paneel moet gelijkmatig worden verdeeld rond de kant van de opening.r de draagconstructie of direct aan het bouwkundige plafond worden bevestigd. 

 

Ecophon absorbers van 600x600 mm en 1200x600 mm kunnen echter enigszins worden belast met bijvoorbeeld halogeen spotjes. 
 

 

Afmeting (mm)

Dikte (mm)

Max afmeting opening (mm)

Max belasting (g)

600x600, 1200x600

15

100

300

600x600, 1200x600

20

100

500

600x600, 1200x600

40

100

500

 

Voor meer informatie over integraties met belasting, zie Connect Draagbrug 

 

Ecophon Solo met snijgaten

Tabel geldt voor Ecophon Solo panelen, geïnstalleerd als vrijhangende eilanden. 

Tabel geldt niet voor éénpuntsbevestiging en installaties met T-profielen. Voor meer informatie zie installatiehandleiding.

Ecophon Solo met snijgaten, belaste installaties

Aantal bevestigings-
punten

Maximale belasting

3

≤ 1,5

4 / 5

≤ 2,0

6 / 8

≤ 4,0

  • Panelen met 3 bevestigingspunten: Circle Pentagon, Hexagon, Heptagon & Triangle           
  • Panelen met 4 bevestigingspunten: Square, Octagon & Freedom panelen met lengte ≤ 1200m
  • Panelen met 5 bevestigingspunten: Rectangle panelen met afmeting 1800x1200 en 2400x600 mm           
  • Panelen met 6 bevestigingspunten: Rectangle panelen met afm. 2400x1200, Ellipse & Freedom panelen met lengte > 1200mm 
  • Panelen met 8 bevestigingspunten: Rectangle panelen met afm. 3000x1200 mm          

De paneelbelastingen moeten gelijkmatig worden verdeeld. Alle hangers gelijkmatig belasten. Voor informatie over integratie van externe belastingen zie installatiehandeleidingen : IG402, IG404, IG405, IG406, IG407, IG408, IG410 en IG411. 

 

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>

Stootvastheid

Er worden drie klassen gebruikt om stootvastheid te definiëren. Ecophon heeft plafond- en wandsystemen in alle drie klassen.

Lees meer

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>