Vochtbestendigheid

Influence of climate icon  

Informatie over klimaatfactoren zoals vocht, warmte, microbiologische activiteit en welke invloed deze factoren hebben op Ecophon plafonds en systemen.

 

Alle Ecophon panelen hebben een kern van glaswol, die is behandeld om het waterafstotend te maken. Daarom neemt de glaswol capillair geen water op en is de vochtabsorptie uit de lucht relatief laag. Als tijdens het reinigen bijvoorbeeld water in de panelen komt, droogt dat snel op door de open structuur van de glaswol.

 
Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Doorbuigen van plafondpanelen, die zijn vervormd na vocht te hebben opgenomen.
2. Glaswol is een van de meest vochtbestendige materialen. Daarom blijven plafondpanelen van glaswol stabiel en vlak, zelfs in omgevingen met een hoge of variërende  luchtvochtigheid.

 

Ook de Ecophon Connect draagconstructie en accessoires zijn ontwikkeld om een hoge luchtvochtigheid te weerstaan.

 

Let op

 • Ecophon producten moeten binnenshuis worden opgeslagen. Als de producten tijdelijk buitenshuis moeten worden opgeslagen, moeten de producten worden beschermd tegen vocht.

 • Als de panelen worden gelijmd, moet de temperatuur tijdens de installatie 10-25ºC zijn.

 • De panelen hebben een warmteweerstand. Dit kan de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de ruimte en het plenum beïnvloeden en moet daarom in het ontwerp ten aanzien van vocht en temperatuur worden meegenomen. Ventilatie in het plenum voorkomt condensatie.

 

Temperatuur, absolute luchtvochtigheid en relatieve luchtvochtigheid 

De relatieve luchtvochtigheid verschilt, afhankelijk van het jaargetijde, de temperatuur en de klimaatzone. De relatieve luchtvochtigheid, uitgedrukt in %, is de verhouding tussen de daadwerkelijke hoeveelheid vocht in de lucht en de maximale hoeveelheid vocht die de lucht bij een bepaalde temperatuur kan bevatten. Een relatieve luchtvochtigheid van 100% betekent dat de lucht verzadigd is en niet meer water kan bevatten zonder dat condensatie optreedt. Een relatieve luchtvochtigheid van 0% betekent dat de lucht geen vocht bevat.
Bij een hoge relatieve luchtvochtigheid bestaat de kans op condensatie door de temperatuurverschillen boven het plafond. Bij een relatieve luchtvochtigheid van 95% en 30ºC kan bij 1ºC temperatuurverlies al condensatie optreden. De aanwezigheid van water in vloeibare vorm kan ongewenste effecten hebben, zoals vlekken van wateroplosbare stoffen aan de zichtzijde van het plafond.
Er is een fysische relatie tussen absolute luchtvochtigheid, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Naarmate de lucht warmer wordt, kan deze meer waterdamp vasthouden. Met andere woorden: een bepaalde absolute luchtvochtigheid betekent een lagere relatieve luchtvochtigheid bij een hogere temperatuur dan bij een lagere. (Zie afbeelding)

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Absolute luchtvochtigheid (g/m3)

2. Temperatuur (ºC)
3. Relatieve luchtvochtigheid

Relatie tussen temperatuur, absolute luchtvochtigheid en relatieve luchtvochtigheid.

  

Plafondontwerp voor vochtige omgevingen 

Om de kans op problemen zoals corrosie, schimmel en problemen met de esthetische uitstraling van een gebouw te minimaliseren, mag de relatieve luchtvochtigheid de 70-80% slechts tijdelijk overschrijden. Een hogere relatieve luchtvochtigheid is overigens ook voor de aanwezige mensen niet prettig. Ter vergelijking, de relatieve luchtvochtigheid in een regenwoud is 75-90%.
Als de hoeveelheid vocht toeneemt, zoals in grootkeukens, zwembaden, doucheruimtes of voedingsbereidende industrieën, kan de luchtvochtigheid aanzienlijk toenemen en soms het punt van verzadiging bereiken, wat leidt tot de vorming van condens. Het binnenklimaat in dergelijke ruimtes moet om die reden nauwkeurig worden onderzocht, voordat het plafond wordt geïnstalleerd.

 

Vochtigheidstesten  

Door technische en fysische beperkingen in de testmethodes zijn de resultaten van Ecophon gebaseerd op een relatieve luchtvochtigheid van 95% bij 30ºC. De reden hiervan is dat de vochtbalans bij een relatieve luchtvochtigheid >95% zeer gevoelig is voor de kleinste klimaatveranderingen in de testkamer Het vochtgehalte kan voor ieder materiaal worden getoond in een absorptiecurve. De absorptiecurve is zeer steil bij een hoge relatieve luchtvochtigheid, waarbij hysteresis bestaat. Het vochtgehalte van het materiaal is daarom onvoorspelbaar. Pogingen testen uit te voeren bij een relatieve luchtvochtigheid >95% zijn niet zinvol, omdat de relatieve luchtvochtigheid onstabiel is en de resultaten dus onbetrouwbaar zijn. Toonaangevende testinstituten zoals SP (Swedish National Testing and Research Institute) en TNO kunnen bij een relatieve luchtvochtigheid >95% geen voldoende betrouwbare testen uitvoeren.

Absorptie isotherm

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Vochtgehalte
2. Relatieve luchtvochtigheid (%)
3. Hysteresis effect (sterkte toename)

 

EN ISO 12944-2 heeft betrekking op de classificatie van de voornaamste omgevingen waaraan staalconstructies blootstaan. Alle Ecophon Connect draagconstructies en accessoires zijn bestand tegen een C2 omgeving conform deze standaard. De testen worden uitgevoerd overeenkomstig de NORDTEST-methode NT MAT 003. Deze test wordt als zwaarder en accurater beschouwd en lijkt meer op realistische omstandigheden dan de testmethode in EN ISO 12944-2. In de standaard EN 13964 – verlaagde plafonds, wordt corrosie geclassificeerd overeenkomstig de bescherming van staal. Er is echter geen correlatie met de standaard EN ISO 12944-2 en de hierin genoemde omgevingen.

De Connect C3 draagconstructie heeft een extra anticorrosieve bescherming, waardoor het product bestand is tegen een C3 omgeving.

 

Extreme omgevingen en micro-organismen

Een aanhoudende hoge temperatuur en/of luchtvochtigheid of omgevingen met agressieve gassen of andere stoffen kunnen het uiterlijk en de prestaties van het plafondsysteem beïnvloeden.

Als het plafond regelmatig moet worden gereinigd of afgespoeld, wordt het speciaal ontworpen Ecophon Hygiene systeem aangeraden. In dergelijke omgevingen en omgevingen met een hoge luchtvochtigheid moeten tevens draagconstructies met een aanvullende corrosiebescherming worden geïnstalleerd, zoals Ecophon Connect C3.

De kans op schimmel en bacteriën is een belangrijke overweging in een omgeving met een hoge relatieve luchtvochtigheid. De Ecophon producten vormen zelf geen natuurlijke kweekbodem voor schimmels en bacteriën. Door de omgeving van het plafond schoon te houden en het klimaat onder de kritische vocht- en temperatuurgrens te houden, wordt de kans op micro-organismen aanzienlijk verkleind.

 

Schimmels en bacteriën hebben speciale condities nodig om te groeien.

Functional demands, Influence of climate, illustration

1. Vocht
2. De juiste temperatuur
3. Groeibodem
= kans op schimmels en bacteriën

 

Ecophon panelen zijn getest op microbiologische groei conform de onderstaande standaarden:

 • ASTM G 21-96

 • ISO 846 (method C)

 • EN 13697.

ASTM G21-96

De standaard is gericht op het beoordelen van de bestendigheid van materialen tegen aantasting door schimmels. Het testmateriaal wordt geplaatst op een koolstofbron met vijf schimmels. De schimmels zijn:

 • Aspergillus niger

 • Penicillium pinophilum

 • Chaetomium globosum

 • Gliocladium virens

 • Aureobasidium pullulans

Dezelfde koolstofbron waarop het testmateriaal is geplaatst wordt ook op het oppervlak verspreid. Het testmateriaal wordt geïncubeerd bij 28°C, > 95% RH gedurende 28 dagen.

De schimmelgroei wordt visueel bepaald volgens de onderstaande schaalverdeling:

0 = geen groei
1 = sporen van groei, bedekking oppervlak < 10 %
2 = lichte groei, bedekking oppervlak tussen < 10-30 %
3 = gemiddelde groei, bedekking oppervlak tussen < 30-60 %
4 = zware groei, bedekking oppervlak tussen > 60 %

Schimmelgroei geeft aan dat het geteste materiaal een koolstofbron is voor schimmel en er door aangetast kan worden. De  Ecophon Hygiene panelen hebben klasse 0.

ISO 846 (methode C)

De standaard is gericht op het beoordelen van de bestendigheid van materialen tegen aantasting door bacteriën. Het materiaal wordt afgedekt met een koolstofbron en ingeënt met de bacterie:

 • Pseudomonas aeruginosa

Het testmateriaal wordt gedurende 28 dagen geïncubeerd op 28°C .

Een eventuele groei duidt aan dat het geteste materiaal een koolstofbron is voor bacteriën en er door kan worden aangetast.

EN 13697

De standaard is ontwikkeld om de werking van desinfecterende chemicaliën te bepalen. Het Dr. Brill en Steinmann instituut in Duitsland heeft de testmethode aangepast voor toepassing op glaswol om te onderzoeken hoe het materiaal de werking van desinfecterende chemicaliën beïnvloedt d.w.z. – worden de micro-organismen gedood na desinfectie van het oppervlak. Het test micro-organisme wordt verspreid op het Ecophon product wat daarna wordt gedesinfecteerd door Incidine active (perazijnzuur) Het resultaat toonde een ≥3 log vermindering voor de volgende micro-organismen:

 • Staphylococcus aureus

 • Pseudomonas aeruginosa

 • Enterococcus hirae

 • Escherichia coli

 • Candida albicans

 • Aspergillus brasiliensis

Wat volgens het Dr. Brill en Steinmann instituut voor hygiène en microbiologie voldoende is voor de hygiënische omgevingen waarvoor de desinfecteerbare Ecophon Hygiene producten zijn ontworpen.

Woordenlijst - Vochtbestendigheid

Uniforme corrosie
Uniforme corrosie wordt gekarakteriseerd door corrosievorming die zich gelijkmatig verspreid over het hele oppervlak, of een groot deel van het oppervlak.  

Putcorrosie
Putcorrosie is een vorm van extreme plaatselijke corrosie die leidt tot kleine gaten in het metaal.  

Spleetcorrosie
Spleetcorrosie komt voor op plaatsen waar werkende vloeistof uit de omgeving beperkt is. Deze plaatsen worden in het algemeen spleten genoemd. Voorbeelden hiervan zijn pakkingen tussen flenzen, hoeklassen, afdichtingen.

Stresscorrosie
Stresscorrosie is een corrosie van normaal modulaire metalen die worden blootgesteld aan trekspanning in een corrosieve omgeving met name onder hoge temperaturen.

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>