Binnenluchtkwaliteit

Indoor air quality symbol

Het binnenmilieu heeft grote invloed op de gezondheid van mensen aangezien we gemiddeld 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengen. Hier leest u meer over Ecophon's inspanningen om emissies in de binnenlucht te verminderen.

 
 

De kwaliteit van de binnenlucht bepaalt voor een groot deel hoe we ons voelen wanneer we binnen verblijven. We ademen een mix in van "normale lucht" en vervuilende stoffen van verschillende bronnen zoals rook van sigaretten, ventilatiesystemen, schoonmaakmiddelen en parfum. Ook het meubilair en de gebruikte bouwmaterialen kunnen een bron van vervuiling zijn.

Om een goede kwaliteit van de binnenlucht te realiseren, dient u:

  • materialen te kiezen met lage emissies
  • materialen te kiezen met lage chemische bestanddelen
  • te zorgen voor voldoende ventilatie
  • vorming van stof en materialen die stof aantrekken te vermijden

Om emissies aan de binnenlucht te voorkomen werkt Ecophon voortdurend aan de verdere ontwikkeling van haar producten. Onderdeel daarvan is het testen van de producten volgens verschillende standaarden. Sommigen daarvan zijn gericht op chemische emissies zoals VOC's (vluchtige organische componenten) en formaldehyde. Anderen houden zich bezig met het vrijkomen van deeltjes en biologische groei.

Test standaarden voor VOC en formaldehyde

De meest relevante normen voor het testen van VOC en formaldehyde van bouwmaterialen in Europa is ISO 16000 en EN 717-1.

ISO 16000-9:2006 specificeert een algemene laboratorium testmethode voor het bepaling van de emissie van vluchtige organische verbindingen (VOC's) vanuit bouwproducten en inrichtingsmateralen onder bepaalde klimaatomstandigheden. De verkregen emissiewaarden kunnen worden gebruikt om concentraties in een modelruimte te berekenen. ISO 16000-9:2006 is ook van toepassing op panelen en andere bouwmaterialen op basis van hout om de emissiewaarde van formaldehyde te bepalen. Deze standaard wordt gebruikt als testmethode voor Franse regelgeving.

EN 717-1 wordt gebruikt voor het testen van formaldehyde emissies conform de E1 classificatie (toegepast  om de stationaire concentratie van producten te bepalen waar de binder formaldehyde continu vrijgeeft door hydrolyse met luchtvochtigheid). Producten met een CE-markering moeten getest worden volgens deze standaard.

Test standaarden voor deeltjes concentratie

De ISO 14644-1 specificeert de classificatie van luchtzuiverheid door middel van deeltjes concentraties in de lucht in cleanrooms en schone zones. Alleen populaties van deeltjes met een cumulatieve verdeling gebaseerd op de ondergrens van deeltjesgrootte variërend van 0,1 μm tot 5 μm worden beschouwd voor classificatie doeleinden.

Het gebruik van een licht verstrooiende (discrete) luchtdeeltjes teller (LVLDT) is de basis voor de bepaling van de concentratie van deeltjes in de lucht, welke gelijk is aan of groter dan de opgegeven maten, op aangewezen bemonstering locaties.

Dit deel van ISO 14644 voorziet niet in de classificatie van deeltjes-populaties die buiten de opgegeven lagere drempel deeltjesgrootte bereik vallen van 0,1 μm tot 5 μm. Concentraties van ultrafijne deeltjes (deeltjes kleiner dan 0,1 μm) zal worden behandeld in een aparte standaard waar luchtzuiverheid wordt opgeven door deeltjes van een nano-schaal.

De ISO-classificatie en de relatie tot het maximum aantal deeltjes staan in onderstaande tabel (deeltjes in elke kubieke meter gelijk aan of groter dan de opgegeven grootte).

ISO klasse 

Afm. deeltjes
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
ISO Klasse 1 10 2        
ISO Klasse 2 100  24  10 4    
ISO Klasse 3 1000  237  102  35  8  
ISO Klasse 4 10000  2370  1020 352  83   
ISO Klasse 5 100000  23700  10200  3520  832  29
ISO Klasse 6 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
ISO Klasse 7       352000 83200  2930 
ISO Klasse 8       3520000 832000  29300 
ISO Klasse 9       35200000 8320000  293000 

 

De NFS 90-351 is een Franse standaard ruimte-indeling speciaal ontwikkeld voor ziekenhuizen. Vier verschillende zones zijn gedefinieerd, zone 4 heeft de hoogste eisen (operatiekamers met hoge eisen – hartheelkunde enz.) Producten kunnen worden getest met betrekking tot de uitstoot van deeltjes (volgens ISO 14644 - 1) en hoe zij van invloed zijn op de luchtzuiverheid (bacteriologisch onderzoek).

Het bacteriologisch onderzoek wordt uitgevoerd door micro-organismen te plaatsen op het oppervlak van het product, aansluitend schone lucht door het paneel zuigen en vervolgens worden de micro-organismen verzameld en geteld die het product zijn gepasseerd. Om te voldoen aan de criteria voor zone 4 mogen niet meer dan 10 KVE (kolonie vormende eenheden) door de Tegel (klasse B10) worden doorgelaten. B5 en B1 zijn lagere klassen die worden toegepast in de elektronische industrie. 

Ecophon hygiëne producten die zijn bestemd voor de gezondheidszorg (Ecophon Hygiëne™ Clinic, Meditec, Performance, Protec, Labotec, Labotec-Air en Advance) zijn getest en goed bevonden voor de eisen van zone 4.

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>

Waarom is de luchtkwaliteit zo belangrijk?

Mensen brengen vandaag de dag meer dan 90% van hun tijd binnenshuis door. De kwaliteit van de binnenlucht is daarom van wezenlijk belang.

Lees meer

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>