invloed op het milieu

Environmental impact symbol  

Het produceren van materialen heeft altijd gevolgen voor het milieu. Lees hier hoe Ecophon er voortdurend aan werkt om de impact op het milieu te beperken.

 
       

Levenscyclus analyses en verificatie door derde partijen

Om transparant te zijn voert Ecophon life cycle assessments (LCA) uit die de basis zijn voor onze environmental product declarations (EPD).

In the EPD’s voor onze productfamilies  leest u over de impact van onze producten. We calculeren de impact op het milieu van grondstof (the cradle) tot aan het eind van de levenscyclus van het product (the grave).

De EPD toont dat de belangrijkste impact wordt veroorzaakt bij het produceren van de producten. Om deze reden hebben we in milieudoelstellingen bepaald om het energieverbruik te verminderen en het aandeel duurzame energie in onze fabrieken te verhogen.


Verlagen van de CO2 footprint

De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar we vandaag voor staan. We moeten ons bewust zijn van de impact op het klimaat en onze CO2 uitstoot verminderen.

Daarom is een van Ecophon's grootste prioriteiten het verminderen van de CO2 footprint van onze producten en hebben we ervoor gekozen om deze waarde te vermelden voor elk van onze producten onder technische eigenschappen.

De vermelde koolstofemissies tonen de impact van onze producten gedurende de hele levenscyclus. Door het kiezen van producten met een lage CO2 footprint kunt u de milieu-impact van een gebouw gedurende de levenscyclus verlagen.


Gerecycled glas en een plantaardig bindmiddel

De Ecophon plafondpanelen zijn leverbaar met 3e generatie glaswol, een combinatie van glaswol van tenminste 70% gerecycled glas en een plantaardig bindmiddel.  

We hebben ons bindmiddel op oliebasis op grote schaal vervangen en bieden sinds 2015 een uitgebreide productgamma aan met plantaardig bindmiddel.

We hebben ook een retourprogramma ontwikkeld om snijafval en panelen van 3e generatie glaswol terug te nemen. Dit programma is in een projectfase, meer informatie kunt u vinden op ons web duurzaamheid.

 

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>