... / Het bedrijf / Juridische informatie / Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten in de documenten op de website en de elementen voor deze website exclusief eigendom van Saint-Gobain Ecophon AB en/of de onderdelen van de Saint-Gobain Group. Deze verlenen geen licentie of recht, met uitzondering van de rechten op het bezoeken en navigeren op de website.

De reproductie van alle op de website gepubliceerde documenten (met name foto’s, video’s en animaties) is uitsluitend toegestaan voor informatiedoeleinden, en alleen voor persoonlijk en privégebruik. Reproducties en het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden, tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door Saint-Gobain Ecophon AB.

De bedrijfsnamen, logo’s, producten, merken en domeinnamen die op deze website worden vermeld, zijn exclusief eigendom van Saint-Gobain Ecophon AB en/of de onderdelen van de Saint-Gobain Group en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.  

 

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>

Juridische informatie

Informatie over Ecophon's verkoop- en leveringsvoorwaarden en ons beleid ten aanzien van cookies, handelsmerken, disclaimers etc.

Lees meer

Neem contact met ons op

Saint-Gobain Ecophon
Parallelweg 17
4878 AH Etten-Leur

Tel: 076 - 502 00 00
Fax: 076 - 501 74 00
E-mail: plafonds@ecophon.nl

Stuur ons een e-mail>>