Akustyka

Akustyka to nauka o dźwięku i jego oddziaływaniu na otoczenie. Słowo akustyka pochodzi od greckiego „akoustikos” („dotyczący słuchu”) i „akouo” („słyszeć”). Akustyka dzieli się na kilka specjalistycznych dziedzin.