Analiza częstotliwościowa

Analiza różnych częstotliwości współtworzących dźwięk. Analiza ta jest wykonywana zazwyczaj przy użyciu pasma o szerokości 1 lub 1/3 oktawy.