Audiogram

Graficzne przedstawienie wyniku badania audiometrycznego, oceniającego sprawność narządu słuchu.