Bezechowy

Termin odnoszący się do środowisk pozbawionych  jakichkolwiek odbić dźwięku. Czasem odnosi się także do warunków panujących w swobodnym (bezpogłosowym) polu akustycznym.