Bliskie pole akustyczne

Obszar pola akustycznego bezpośrednio przylegający do źródła dźwięku (dla poszczególnych pasm częstotliwości jest to odległość < 2 długości fali) gdzie występują zjawiska nieliniowe.