Korekcja częstotliwościowa C

Filtr stosowany powszechnie do wykonywania ogólnych pomiarów hałasu. Symuluje czułość słuchu dla różnych częstotliwości o wysokim natężeniu dźwięku.Zastosowanie korekcji częstotliwościowej C przy pomiarach poziomu dźwięku o poziomie przekraczającym 85 dB (czyli odjęcie odpowiednich poprawek od pomierzonych wartości ciśnienia akustycznego w poszczególnych pasmach tercjowych - głównie w zakresie częstotliwości 25 - 63 Hz i 8 - 20 kHz) pozwala na właściwą korelację wyników pomiarów z wrażeniami słuchowymi człowieka. Konieczność jej stosowania wynika z charakterystyki ludzkiego słuchu, który nie jest równie czuły we wszystkich częstotliwościach słyszalnych. Krzywa C zaprojektowana zostałą do pomiarów wysokich poziomów dźwięku (> 85 dB), i tak jest stosowana.