Częstotliwość (f)

Liczba okresów drgań cząsteczek powietrza  na sekundę, wyrażona w hercach (Hz). Im wyższa częstotliwość dźwięku, tym jest on wyższy. Zakres częstotliwości mowy zawiera się zazwyczaj w pasmach oktawowych od 125 do 8000 Hz. Ludzie słyszą dźwięki o częstotliwości od 20 do 20 000 Hz.