Decybel (dB)

Jednostka używana do określania m. in. poziomu  dźwięku czy poziomu ciśnienia akustycznego. Zakres ludzkiego słychu zawiera się między 0 dB (próg słyszenia) a 120 dB (próg bólu).