Dn,f,w (dB)

Wskaźnik używany przy  określaniu izolacyjności wzdłużnej  od dźwięków powietrznych sufitu podwieszanego.Pomiar Dn,f,w pokazuje zdolność sufitu podwieszanego do tłumienia dźwięków powietrznych przenoszących się pomiędzy pomieszczeniami poprzez pustkę między sufitem podwieszanym a stropem. Im wyższa  wartość wskaźnika, tym lepsza izolacyjność akustyczna. Pomiar ten wykonuje się zgodnie z normami EN ISO 717-1 i ISO 10848-2.