Dn,w (dB)

Wskaźnik używany przy  określaniu izolacyjności od dźwięków powietrznych  przegród pomiędzy pomieszczeniami. Im wyższa  wartość wskaźnika, tym lepsza izolacyjność akustyczna. Pomiar ten wykonuje się zgodnie z normami EN ISO 717-1 i ISO 10848-2.