Dźwięk

Drgania przenoszone przez powietrze lub inne media, powodujące stymulację organów słuchu.