Dyfrakcja (ugięcie) fali akustycznej

Ugięcie fali dźwiękowej wzdłuż krawędzi napotkanej przeszkody. Przykładem może być dyfrakcja fali dźwiękowej na krawędzi biurowego ekranu akustycznego.