Echo

Zjawisko występujące wtedy, kiedy odbicia dźwięku od twardych powierzchni ograniczających pomieszczenie docierają do słuchacza w takich odstępach czasowych, że mogą być słyszalne jako odrębne dźwięki.