Efekt pierwszeństwa

Stanowi o tym, że pierwszy dźwięk (bezpośredni) docierający do ucha słuchacza jest dźwiękiem, który określa postrzegany kierunek źródła dźwięku. Efekt pierwszeństwa jest też nazywany „prawem pierwszej fali”.