Dalekie pole akustyczne

Obszar pola akustycznego oddalony od źródła (dla poszczególnych pasm częstotliwości jest to odległość > 2 długości fali), w którym spadek poziomu dźwięku wynosi 6 dB na każde podwojenie odległości od źródła.