Fonem

Percepcyjnie odrębna jednostka struktury fonologicznej mowy, która pozwala na odróżnienie jednego słowa od drugiego w określonym języku. Np. p, b, d i t w angielskich słowach pad, pat, bad i bat.