Hałas szerokopasmowy

Hałas, którego energia jest rozłożona w szerokim zakresie częstotliwości słyszalnych.