Herc (Hz)

Jednostka częstotliwości odpowiadająca liczbie cykli drgań okresowych fali dźwiękowej na sekundę.