Impuls

Bardzo krótki sygnał akustyczny, np. pęknięcie balona.