Kalibracja

Regulacja przyrządu pomiarowego przy użyciu wzorcowego źródła dźwięku (kalibratora) w celu zapewnienia prawidłowości pomiaru.