Klasa pochłaniania dźwięku

Według normy PN-EN ISO 11654 materiały dźwiękochłonne są dzielone na klasy pochłaniania dźwięku (od A do F), gdzie klasa A oznacza materiały o najwyższych własnościach dźwiękochłonnych.