Komora pogłosowa

Pomieszczenie, w którym panuje rozproszone pole akustyczne. Wszystkie powierzchnie je ograniczające są ustawione pod kątem względem siebie (brak równoległości) i posiadają gładkie, twarde wykończenie. Dodatkowo w  komorach pogłosowych instaluje się elementy rozpraszające dźwięk. Pomieszczenie służy do pomiaru dźwiękochłonnych właściwości materiałów i obiektów.