Korekcja częstotliwościowa A

Zastosowanie korekcji częstotliwościowej A przy pomiarach poziomu dźwięku o poziomie nie przekraczającym 55 dB (czyli odjęcie odpowiednich poprawek od pomierzonych wartości ciśnienia akustycznego w poszczególnych pasmach tercjowych - głównie w zakresie częstotliwości 25 - 630 Hz i 4 - 20 kHz) pozwala na właściwą korelację wyników pomiarów z wrażeniami słuchowymi człowieka. Konieczność jej stosowania wynika z charakterystyki ludzkiego słuchu, który nie jest równie czuły we wszystkich częstotliwościach słyszalnych. Krzywa A zaprojektowana zostałą do pomiarów niskich poziomów dźwięku (< 55 dB), ale jest stosowana do pomiarów ogólnych.