Maskowanie dźwięku

Występuje, gdy na odbiór jednego dźwięku jest utrudniony przez inny dźwięk (maskujący).