Niedosłuch starczy

Najczęstszy rodzaj niedosłuchu odbiorczego spowodowany naturalnym starzeniem się układu słuchowego.