Oporność

Odnosi się do przekształcania energii fali dźwiękowej  w ciepło. Np. dochodzi do niego wówczas, gdy  fala dźwiękowa wnika w materiał dźwiekochłonny.