Pasmo częstotliwości

Zbiór częstotliwości zawartych w określonym przedziale częstotliwości. Np. pasmo oktawowe o środkowej częstotliwości 125 Hz jest pasmem częstotliwości obejmującym częstotliwości z zakresu 88–176 Hz.