Pasmo tercjowe

Pasmo tercjowe obejmuje grupę częstotliwości zawartych w określonym przedziale częstotliwości. Np. pasmo tercjowe 125 Hz obejmuje zakres częstotliwości 111–140 Hz. Analiza pasm tercjowych  pozwala uzyskać bardziej szczegółowe informacje niż analiza pasm oktawowych.