Wysokość dźwięku

Cecha dźwięku zależna od wysokości składających się na ten dźwięk tonów; im wyższe są tony, z których złożony jest dźwięk, tym jest on wyższy. Wysokość tonu jest tym wyższa, im wyższa jest częstotliwość jego drgań.