Pochłanianie dźwięku

Zdolność pochłaniania fal dźwiękowych przez dany materiał. Definiuje się go jako stosunek energii fal pochłoniętych przez dany materiał do energii fal padających na ten materiał.