Pole akustyczne bezpośrednie

Obszar wokół źródła dźwięku, w którym dominuje dźwięk bezpośredni. W obszarze tym poziom natężenia dźwięku spada o 6 dB z każdym podwojeniem odległości od źródła. Np. jeśli poziom  dźwięku mowy w  w odległości jednego metra od źródła wynosi 58 dB, to przy dwóch metrach wyniesie 52 dB, a przy czterech metrach 46 dB.