Prawo masy

Prawo masy stanowi, że przy podwojeniu masy przegrody lub częstotliwości przenikającego przez nią dźwięku, jej dźwiękoizolacyjność  wzrasta o 6 dB.