Propagacja dźwięku

Rozprzestrzenianie się dźwięku w ośrodku, np. w powietrzu lub wodzie.