Prywatność (prywatność akustyczna)

Jest związana z możliwością usłyszenia dźwięków mowy dochodzących z sąsiednich stanowisk pracy. Wpływ sufitu podwieszanego na prywatność akustyczną występującą pomiędzy sąsiadującymi stanowiskami pracy można wyrazić za pomocą indeksu prywatności (PI). Im wyższa wartość, tym wyższy poziom prywatności.