Redukcja hałasu

Różnica pomiędzy wartościami ciśnienia akustycznego po obu stronach przegrody.