Czas pogłosu (T)

Wielkość określająca stopień pogłosowości pomieszczenia. Czas pogłosu (T) – jest to czas potrzebny na zmniejszenie, po wyłączeniu źródła dźwięku, poziomu ciśnienia akustycznego we wnętrzu o 60 dB.  W praktyce zwykle mierzy się T20: pomiar zaczyna się kiedy poziom dźwięku opadnie o 5 dB, a następnie mierzy czas potrzebny na obniżenie się poziomu dźwięku o kolejne 20 dB. Otrzymany wynik mnoży się przez 3.Czas pogłosu w pomieszczeniu zależy przede wszystkim od jego kubatury i chłonności akustycznej. Im mniejsza kubatura i im większa chłonność akustyczna tym czas pogłosu krótszy. Niemniej jednak bardzo duże znaczenie ma geometria pomieszczenia oraz rozmieszczenie powierzchni i obiektów dźwiękochłonnych a także rozpraszających dźwięk. Im bardziej równomierne jest rozłożenie chłonności akustycznej i im więcej jest materiałów rozpraszających dźwięk tym krótszy czas pogłosu. Wartości czasu pogłosu dla różnych pasm częstotliwości (ale dla tego samego pomieszczenia) mogą znacznie się różnić.