Równoważny poziom ciśnienia akustycznego

Energetycznie uśredniona dla określonego czasu pomiaru wartość ciśnienia akustycznego. Wartość ta jest określana zgodnie z normą IEC 801-22-16.