Sabine

Wallace Clement Sabine (1869-1919), fizyk amerykański. Twórca znanego wzoru Sabine'a (T=0,16V/A), pokazującego zależność między czasem pogłosu T (s), kubaturą pomieszczenia V (m3) oraz jego chłonnością akustyczną A (m3).