Siła dźwięku (G)

Miara odnosząca się do głośności dźwięku w pomieszczeniu, wyrażana w decybelach (dB). Stosunek poziomu dźwięku wytwarzanego w danym miejscu pomieszczenia przez skalibrowane źródło dźwięku do poziomu dźwięku wytwarzenego przez to samo źródło w polu swobodnym (w odległości 10 m).