Materiały dźwiękochłonne

Materiały i obiekty zdolne do przekształcania energii dźwięku w ciepło.